Trang chủ » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Hướng Dẫn truy cập)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Hướng dẫn vào Thư mục chính) và Link truy cập tài liệu

Truy cập theo hướng dẫn hình bên dưới:

- Trên thanh Menu nằm ngang của Trang Web --> Di chuyển Chuột máy tính đến thư mục: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - để Menu tự động hiện ra phần dưới.

- Bấm vào Thư mục ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ......... để truy cập Thư mục gốc thể hiện tài liệu.

Hoặc Truy cập để tải Tài liệu liên quan: 

- Trên thanh Menu nằm ngang của Trang Web

--> Di chuyển Chuột máy tính đến thư mục có tên (bấm chuột trực tiếp link bên):   TÀI LIỆU   

(Trong mục Tài liệu Quý vị có thể Xem tài liệu thông qua trình duyệt dưới dạng Google Docs và Tải trực tiếp các tài liệu dưới định dạng PDF về máy)

(Các tài liệu trong thư mục Tài liệu này chỉ tồn tại tới thời điểm Kết thúc Đại hội đồng cổ đông, sau thời điểm trên Quý vị vui lòng truy cập xem tài liệu theo các hình thức nêu trên)

Cám ơn Quý vị đã xem !

 

Công ty Z

Tin cũ hơn