Trang chủ » Thông tin Công ty

CÔNG TY CP ĐTPT NHÀ VÀ XD TÂY HỒ THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG MẪU DẤU CÔNG TY

Logo_Tay_Ho_2017.jpg

[TB] Thực hiện chỉ đạo về cách ly để phòng chống dịch Covid-19

Logo_TH_UpWeb_1622039593.png

Thông báo sô 95/TB-BQLDA ngày 07/5/2021 v.vThực hiện chỉ đạo về cách ly để phòng chống dịch Covid-19

[Thông báo] Hướng dẫn khai báo y tế

Logo_TH_200x224_1584333421.png

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Công ty Thông báo tới toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty về việc hướng dẫn khai báo y tế của Bộ Y tế.

Kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Công ty

Logo_TH_200x224_1574317198.png

“Ngày truyền thống 01/11/1995” có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với toàn thể CBCNV , lãnh đạo công ty.

[Thông báo] Đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô (Lần 2)

Logo_TH_200x224_1559015067.png

Thông báo số 221/TB-TCHC ngày 28 tháng 5 năm 2019 về việc đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô Toyota LandCruiser - BKS: 30E-980.33

[Thông báo] Đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô

Logo_TH_200x224_1558430327.png

Thông báo số 212/TB-TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2019 về việc đăng ký mua và cháo giá mua xe ô tô Toyota LandCruiser - BKS: 30E-980.33

[THÔNG BÁO] Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017

Logo_TH_200x224.png

[THÔNG BÁO] Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 của Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ

[Thông báo] Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015

Logo_TH_200x224_1493277630.png

Thông báo số 11-01/TB-CT ngày 28/02/2017 v/v Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015 của Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ.


<< 12345