Trang chủ » TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng - Kỹ sư điện

Logo_TH_200x224_1525664938.png

Thông báo v/v: Tuyển dụng Kỹ sư điện của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ

Tuyển dụng - Lái xe

Logo_TH_200x224_1495246603.png

Thông báo v/v: Tuyển dụng lái xe của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ

Tuyển dụng nhân sự

Logo_Tay_Ho_2016_New.png

Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ thông báo về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty như sau : - 01 Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành Kinh tế Xây dựng - 01 Kỹ sư Giao thông


<<  >>