Trang chủ » TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ - VỊ TRÍ LÁI XE

Capture.PNG_1713152355.png

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2024

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ thông báo tuyển dụng kỹ sư xây dựng năm 2024./.

Tuyển dụng - Kỹ sư điện

Logo_TH_200x224_1525664938.png

Thông báo v/v: Tuyển dụng Kỹ sư điện của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ

Tuyển dụng - Lái xe

Logo_TH_200x224_1495246603.png

Thông báo v/v: Tuyển dụng lái xe của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ

Tuyển dụng nhân sự

Logo_Tay_Ho_2016_New.png

Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ thông báo về việc tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty như sau : - 01 Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành Kinh tế Xây dựng - 01 Kỹ sư Giao thông


<<  >>