Trang chủ » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

[Thông báo] Hủy đăng ký Công ty đại chúng

Logo_TH_200x224_1592984832.png

Thông báo số 129/TB-CT ngày 18/6/2020 v.v Hủy đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 3958/UBCK-GSĐC ngày 16/6/2020 của UBCNNN

[THÔNG BÁO] Nội dung và Thủ tục liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông

Logo_TH_200x224_1533542813.png

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ thông báo tới các Cổ đông một số nội dung và thủ tục liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Hướng Dẫn truy cập)

Logo_Tay_Ho_2016_250x250_1449818546.png

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Hướng dẫn vào Thư mục chính) và Link truy cập tài liệu


<<  >>