Trang chủ » Các công trình đã hoàn thành

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT, ĐƯỜNG ỐNG CẤP/THOÁT NƯỚC NHÀ MÁY LG HẢI PHÒNG

+ Địa điểm                   : Khu công nghiệp Tràng Duệ - Thành phố Hải Phòng

+ Chủ đầu tư               : Tập đoàn LG

+ Thời gian thực hiện  : 2013 - 2014


Tin cũ hơn