Trang chủ » Đầu tư dự án & Kinh doanh nhà

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án khu dân cư Phú Hữu - Nhơn Trạch

Một số hình ảnh trong buổi lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án khu dân cư xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai giữa Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ với Công ty TNHH Phú Thịnh Land

Lễ ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Phú Hữu - Nhơn Trạch

 

Lễ ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Phú Hữu - Nhơn Trạch

 

Lễ ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Phú Hữu - Nhơn Trạch

 

Lễ ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Phú Hữu - Nhơn Trạch

 

Lễ ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Phú Hữu - Nhơn Trạch

 

Phòng ĐT&PTDA

Tin cũ hơn