Tờ trình - Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày đăng: 29/12/2016
Tờ trình - Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ