[Thông báo] Số 600 ngày 27/12/2018 vv Triển khai thi công xây dựng các công trình nhà ở trên đất

Ngày đăng: 27/12/2018
Thông báo của Công ty CP ĐTPT Nhà và XD Tây Hồ số 600/TB-BQLDA ngày 27/12/2018 về việc Triển khai thi công xây dựng các công trình nhà ở trên đất - LẦN 2

THÔNG BÁO [LẦN 2]

SỐ 600/TB-BQLDA NGÀY 27/12/2018