[Thông báo] Số 52/TB-BQLDA ngày 25/01/2019 vv Điều chỉnh chi tiết thiết kế nhà ở

Ngày đăng: 25/01/2019
[Thông báo] Số 52/TB-BQLDA ngày 25/01/2019 của Ban quản lý Dự án Khu ĐTM Quế Võ I - Bắc Ninh vv Điều chỉnh chi tiết thiết kế nhà ở

THÔNG BÁO

Số 52/TB-BQLDA ngày 25/01/2019