Trang chủ » Các công trình đang thi công

Thi công hạ tầng kỹ thuật từ Ngã ba Lấu Khê đến Ngã ba Kèo

+ Địa điểm                    : Xã Lê Ninh & Xã An Lạc - Tỉnh Hải Dương

+ Nhà thầu chính          : Công ty cổ phần Đầu tư Chân Thành


Tin cũ hơn