Trang chủ » Các công trình đang thi công

Thi công lắp đặt đường ống Inox và ống Thép tại dự án SEVT Metal/3D Glass Project - Thái Nguyên

+ Địa điểm                    : Khu công nghiệp Sam sung Thái Nguyên

+ Nhà thầu chính          : Công ty TNHH SRENG


Tin cũ hơn